LẨU VỊT OM SẤU

Liên Hệ
LẨU VỊT OM SẤU
Khách hàng có thể gọi vịt om sấu nguyên con hoặc vịt 2 món: thui rơm rang hàng và om sấu, hoặc nướng giềng mẻ và om sấu
Đặt hàng
phonecall
facebook
zalo